MARKEDET FOR E-Sigaretter VIL HA EN OMSETNING PÅ 2 MILLIARDER I 2025

SEBASTIAN ANDERSSON, AKSJEANALYTAT I REDEYE

Vi ringte Sebastian Andersson som er aksjeanalytiker i Redeye for å høre hva han tenker om fremtiden til e-sigaretter og hvordan markedet vil utvikle seg.

Hvordan ser du på fremtiden til e-sigaretter i Sverige de neste 2-3 årene?

Det er klart at markedet vil fortsette å ekspandere årlig. Både store og små aktører i det globale nikotinmarkedet har rettet sin interesse mot e-sigaretter, både for røykeslutt og for å øke sine markedsandeler. Når det gjelder det svenske markedet spår vi en omsetning på ca SEK 500 millioner i 2023. Vi forventer at etterspørselen vil øke i detaljhandelen i fremtiden, og at markedet vil utgjøre cirka 2 milliarder SEK i 2025.

Hva er de viktigste strategiske målene for en bedrift innen e-sigaretter på kort eller lang sikt?

På kort sikt tror jeg man må inn i ulike distribusjonskanaler med enten egne produkter eller videreselge andres. Bygger du opp et stort nettverk og opprettholder forholdet over tid, bør du oppnå volummessige stordriftsfordeler sammenlignet med konkurrentene, noe som bidrar til bedre marginer og en sterkere posisjonering for den langsiktige strategien. På lang sikt tror jeg på produktutvikling av egenproduserte produkter innenfor segmentet for å kunne utvikle sin lønnsomhet. Bedriftene som kan utvikle produktfordeler i form av smakstilsetninger, design og tekniske innovasjoner bør ha fordeler i markedet både når det gjelder etterspørsel og marginer.

Hvordan ser e-sigarettmarkedet ut i resten av verden?

I dag røyker over en milliard mennesker tradisjonelle sigaretter. Men selv nå er det globale e-sigarettmarkedet verdsatt til USD 22,8 milliarder i 2022 og forventes å vokse med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 4,4% frem til 2027. Hvis du gjør en rask trendskanning, vil du se en økt forståelse av e-sigaretter som et tryggere alternativ til tradisjonelle sigaretter, mens det voksende markedet er drevet av økt popularitet blant den yngre befolkningen. I Europa er Storbritannia det største markedet hvor tradisjonelle tobakksland som Tyskland, Spania og Italia også har store deler av markedet.

Hvordan ser du på Harm Reduction Groups vekst i årene som kommer?

I dag har Harm Reduction Group omtrent 27% av e-sigarettmarkedet i Sverige. Vi tror at de større tobakksselskapene vil bidra med økt konkurranse, noe vi ser allerede i dag, men at Harm Reduction Group har gode muligheter til å opprettholde sine markedsandeler i årene som kommer. Hovedsakelig på grunn av sin posisjonering innen detaljhandel.

Hvilke aktører tror du vil kjempe om e-sigarettmarkedet?

Allerede nå ser vi de større selskapene i tobakksindustrien posisjonere seg sterkt innen e-sigaretter. BAT har startet sin salgsreise i Sverige og vi tror også at Philip Morris vil være en stor aktør i Sverige fremover. Av de svenske selskapene ser vi Harm Reduction Group, Eciggkedjan og Vont som tre selskaper som var tidlig ute på markedet og som har sett fordelene og vekstmulighetene med nikotin, i stedet for tobakk.