Harm Reduction Group AB (publ) ingår distributions- och licensavtal med Aroma King Global samt beslutar om nyemission av aktier till Aroma King Global.