MARKNADEN FÖR E-CIGARETTER KOMMER OMSÄTTA 2 MILJARDER ÅR 2025

SEBASTIAN ANDERSSON, AKTIEANALYTIKER PÅ REDEYE

Vi ringde upp Sebastian Andersson som är aktieanalytiker på Redeye för att höra vad han tror om framtiden för e-cigaretter och hur marknaden kommer att utvecklas.

Hur ser ni på framtiden för e-cigaretter i Sverige de kommande 2-3 åren?

Det är tydligt att marknaden kommer fortsätta att expandera årligen. Både stora och små aktörer inom den globala nikotinmarknaden har riktat sitt intresse mot e-cigaretter, både för rökavvänjning och för att öka sina marknadsandelar. När det gäller den svenska marknaden förutspår vi en försäljning på cirka 500 miljoner kronor år 2023. Vi förväntar oss att efterfrågan ökar inom detaljhandelssektorn framöver, och att marknaden kommer uppgå till cirka 2 miljarder kronor år 2025.

Vilka är de viktigaste strategiska målen för ett bolag inom e-cigaretter på kort resp lång sikt?

På kort sikt tror jag att man måste ta sig in i olika distributionskanaler med antingen sina egna produkter eller sälja vidare andras. Om man bygger upp ett stort nätverk och bevarar relationen över tid så bör man få volymmässiga stordriftsfördelar gentemot konkurrenter, vilket bidrar till bättre marginaler och en starkare positionering inför den långsiktiga strategin. På lång sikt tror jag på produktutveckling av egenproducerade produkter inom segmentet för att kunna utveckla sin lönsamhet. De företag som kan utveckla produktfördelar i form av smaksättningar, design, och tekniska nyheter bör ha fördelar på marknaden både efterfrågemässigt och marginalmässigt.

Hur ser e-cigarett marknaden ut i övriga världen?

Idag röker över en miljard människor traditionella cigaretter. Men redan nu värderas den globala e-cigarett marknaden till USD 22.8 miljarder 2022 och förväntas växa med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 4.4% till 2027. Gör man en snabb trendspaning så ser man en ökad förståelse för e-cigaretter som ett säkrare alternativ till traditionella cigaretter, samtidigt som den växande marknaden drivs via ökad popularitet hos den yngre befolkningen. I Europa så är Storbritannien är den största marknaden där traditionella tobaksländer som Tyskland, Spanien, och Italien även innehar stora delar av marknaden.

Hur ser du på Harm Reduction Group’s tillväxt de kommande åren?

Idag har Harm Reduction Group cirka 27% av e-cigaretts marknaden i Sverige. Vi tror att de större tobaksbolagen kommer bidra med ökad konkurrens, något som vi redan ser idag, men att Harm Reduction Group har bra möjligheter till att behålla sina marknadsandelar de kommande åren. Främst på grund av sin positionering inom retail.

Vilka aktörer bedömer du kommer slåss om e-cigaretts marknaden?

Redan nu ser vi de större bolagen i tobaksindustrin positionera sig starkt inom e-cigaretter. BAT har påbörjat sin försäljningsresa i Sverige och vi tror även att Philip Morris kommer att vara en stor aktör i Sverige framöver. Av de svenska företagen ser vi Harm Reduction Group, Eciggkedjan och Vont som tre företag som varit tidiga på marknaden och som har sett fördelarna och tillväxtmöjligheterna med nikotin, istället för tobak.