AKTIEN

Harm Reduction Group aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan under kortnamnet NOHARM och handlas via banker och fondkommissionärer.

På länken nedan kan man läsa mer om Harm Reductions aktie.