Fusioner & Förvärv

Som ett av mycket få börsnoterade bolagen inom non-smoke-segmentet har Norse Impact, förutom en solid organisk tillväxt med en fortsatt sund operativ ekonomi, en aggressiv tillväxtstrategi med fokus på förvärv och fusioner.

Som mål ska strategiska förvärv ske på gynnsamma nivåer. Som en allmän regel måste företagen uppfylla tydliga krav:

 • Etablerade på sina respektive marknader
 • Positivt kassaflöde
 • Oförlöst potential i form av inköpsavtal, synergier och andra stordriftsfördelar

Detaljhandelskanaler och distributionsnät kommer att byggas för att driva betydande volymer av egenproducerade varumärken inom och utanför Norden.

Senaste händelser:

 • Oktober 2021: Godkänd re-listing på Spotlight
 • November 2021: Uppköp av Dampmonopolet (Norge)
 • November 2021: Uppköp av Norsevape Ltd (Storbritannien)
 • December 2021: Uppköp av DMG 1001 Larvik AS (Norge)
 • December 2021: LOI – uppköp av Eurobrands
 • December 2021: Exklusivavtal och OEM med Riot Squad E-Liquid (trevägs)
 • December 2021: Exklusivavtal med Flavour Warehouse Ltd (tvåvägs)
 • December 2021 Namnbyte från Sealwacs AB till Norse Impact AB