Om Harm Reduction Group

Tobak hör till historien

Vi är framtiden

Vi vill vara det bästa alternativet till tobak. Med ett växande sortiment inom e-cigg, vitt snus och andra alternativa nikotinprodukter kommer vi närmare ett tobaksfritt samhälle varje dag.

Vi började med e-cigaretter och alternativ till tobak redan 2013. Då var vi ganska ensamma om att tro på en framtid inom den här kategorin – men tiden har gett oss rätt. Fler och fler inser att tobak hör till historien. Det vi håller på med, det är framtiden.

Våra produkter är inte riskfria och innehåller nikotin som är beroendeframkallande. Men eftersom de alla är tobaksfria är de ett betydligt bättre val för vuxna än att fortsätta röka.

Vi vill förändra människors beteende

Många människor har redan bytt till våra tobaksfria produkter och lämnat cigaretterna bakom sig. Och vi är övertygade om att det här bara är början på vår resa som företag – och vår gemensamma resa mot ett tobaksfritt samhälle

Flera hundratusen svenskar snusar och röker cigaretter fortfarande. Det är inget att sticka under stolen. Och vi skulle helst se att alla bara slutade och levde ett liv fritt från tobak och beroende. Men det är önsketänkande.

Vad vi däremot kan göra är erbjuda ett mindre skadligt men lika tillfredställande alternativ. Att faktiskt förlänga liv och minska tobaksrelaterade sjukdomar bara genom att byta produkt.