VAD ÄR HARM REDUCTION GROUP

Vad är Harm Reduction?

Ett steg på vägen mot ett liv utan beroende, eller ett betydligt mindre riskfyllt alternativ till skadliga tobaksprodukter? Harm Reduction är en metod och på många sätt en attityd för att minska riskerna och skador av tobaksanvändning.

Folk fortsätter röka och snusa oavsett hur mycket information och bevis det finns som visar på hälsoriskerna. Harm Reduction sker först när man bestämt sig för att byta till ett mindre riskfyllt alternativ som kan tillfredsställa både beroende och behov – men ändå minskar riskerna för skador och sjukdomar.

Bättre alternativ till rökning krävs

Det övergripande målet för den svenska tobakspolitiken är att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak.Rökare måste bli medvetna om de alternativ som finns idag för att kunna skapa någon större förändring på bred front. Nya tobaksfria produkter fungerar som en alternativ väg när befintliga vägar har prövats utan resultat.

För vi tror det är lättare att byta produkt än att bryta ett beroende.

Tobaksfria innovationer

Varje dag använder vi innovationer som kommit till för att minska skador på oss själva – solkräm, säkerhetsbälten, cykelhjälm – listan kan göras lång. Och tobaksfria produkter hör hemma på den listan. Ett skydd för alla som annars skulle röka vanliga cigaretter.