Harm reduction group som investering

Investera i en rökfri framtid

Harm Reduction Group är Nordens snabbast växande företag inom det rökfria segmentet och en stark aktör i den stora förändringen som pågår just nu. Bolaget är noterat på Spotlight Market under namnet Harm Reduction Group (NOHARM) – och är det enda bolaget som finns att investera i som jobbar med detta som kärnverksamhet.

En trend du inte vill missa

Den totala omsättningen av tobaksprodukter i Europa år 2023 uppskattas till 270 miljarder USD. Om man ser på den globala marknaden som helhet kommer tobaksprodukter att säljas för uppskattningsvis 940 miljarder USD 2023. Denna omsättning förväntas öka under de kommande åren – och Vape och snus tar upp mer och mer av kakan.

 

Stort utbud och stora möjligheter

Vår vision är en tobaksfri värld. För att kunna tillgodose de många önskemål och behov som finns hos dagens rökare erbjuder vi ett brett ständigt växande utbud av tobaksfria produkter i flera olika kategorier, med olika prisbilder.  En stor utmaning, men också gigantisk potential eftersom det beräknas vara över en miljard rökare idag.

Storbritannien nästa

Vår nästa marknad är Storbritannien – världens näst största marknad för vape - kommer i år vara värd cirka 1,2 miljarder GBP och förväntas nå 1,4 miljarder GBP under de kommande tre åren. De brittiska hälsomyndigheterna (British Health) har beslutat att vape är deras föredragna hjälpmedel mot målet att uppnå ett rökfritt samhälle fram till 2030.

Rent praktiskt innebär det:

  • Enkel reglering av vape – inklusive recept, noll avgift och statlig marknadsföring.
  • Starkt stigande tillväxt –cirka 2 800 vapebutiker och 3,5 miljoner aktiva e-cigarettanvändare.