Harm reduction group som investering

INVESTERINGSPROFILEN @SPARGURUN HAR PRECIS KOMMIT UT MED EN ANALYS OM SIN INVESTERING I HARM REDUCTION GROUP

CASE:


  • Strukturell tillväxt - bättre alternativ till tobak
  • Distributionsavtal med DAGAB
  • Ökad försäljning
  • Geografisk expansion
  • Marknaden kan uppnå 2 MDR 2025

RISKER:


  • Når de lönsamhet 2024
  • Balansräkning
  • Ökad konkurrens? Fler som vill ta del av kakan?

FÖRSÄLJNING

Mitt antagande är att man någorlunda kan behålla sin marknadsandel.
Idag väldigt svårt att bedöma hur mycket marknaden kommer att växa.

LÖNSAMHET OCH VÄRDERING

I dagsläget gör Harm Reduction Group förlust. Här vill jag därför göra en bedömning av hur kostnaderna kommer öka i takt med den strukturell tillväxten i branchen samt hurvuda man därigenom kan uppnå skalfördelar. Enligt VD Marius Arnesen har man idagsläget en kostnadskostym som är byxad för tillväxt. Men min omsättningsbedömning för 2025 samt ovanstående i beaktning har jag räknat på två poteniella scenarion för att få fram ett möjligt spann.
Stor osäkerhet här, men en ansats.

Finns helt klart potential att dagens aktiekurs
på 0,215 kr är en väldigt låg värdering om detta
faller ut.

OMSÄTTNING 300 240
RÅVAROR -150 -120
BRUTTOVINST 150 120
EXTERNA KOSTNADER -55 -48
PERSONALKOSTNADER -55 -48
AVSKRIVNINGAR -20 -19
EBIT 20 5
FINANSNETTO -3 -3
SKATT -3 0
VINST 14 2
EV/EBIT 4 17
P/E 6 40

MIN POSITION - SPARGURUN

Harm Reduction Group är ett mindre tillväxtbolag med
ett market cap på 50 MSEK. Man har ännu inte visat
lönsamhet på sista raden. Därav är det såklart värt att
påpeka att risken i detta case är hög.

I normalfallet är dettta bolag i ett för tidigt skede än
min vanliga strategi. Emn efter samtal med bland
annat VD Marius Arnesen, har jag fått en positiv bild av
bolaget och framför allt deras framtidsambitioner som
är uppbackade av en mycket intressant strukturell
trend.

Av den anledningen har jag gjort en mindre investering i Harm Reduction Group

”LYCKAS HARM REDUCTION STÄRKA SINA MARGINALER
OCH BEHÅLLA SIN NUVARANDE MARKNADSANDEL KAN
UTFALLET BLI VÄLDIGT BRA

KORT SAMMANFATTNING


Harm Reduction Group är ett bolag med en tydlig strukturell tillväxt i ryggen som ger en stor potential att öka försäljningen kraftigt från nuvarande nivåer. Stordriftfördelar bör kunna utvinnas vilket kan ge utslag på marginalen som idagsläget är på en nivå som inte är tillräcklig.

Klasser det personligen som ett högriskcase. Men lyckas de stärka marginalerna och behålla sin Men lyckas de stärka marginalerna och behålla sin nuvarande marknadsandel kan utfallet bli väldigt nuvarande marknadsandel kan utfallet bli väldigt bra. bra.

Om några dagar släpper @spargurun hela sin analys och en mer djupgående intervju med Marius Arnesen VD på sina social mediakanaler.

Harm Reduction Group aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan under kortnamnet NOHARM och handlas via banker och fondkommissionärer. Klicka här så kan du läsa mer om Harm Reductions aktie.


ANDREAS ERIKSSON CFO, BERÄTTAR KORT OM VARFÖR
HAN TYCKER MAN BÖR INVESTERA I HARM REDUCTION GROUP


KORT INTERVJU MED AKTIENALYTIKERN SEBASTIAN ANDERSSON OM HUR
MARKNADEN INOM HARM REDUCTION KOMMER UTVECKLAS

Vi ringde upp Sebastian Andersson som är aktieanalytiker på Redeye för att höra vad han tror om framtiden för e-cigaretter och hur marknaden kommer att utvecklas.

Hur ser ni på framtiden för e-cigaretter i Sverige de kommande 2-3 åren? 2-3 åren?

Det är tydligt att marknaden kommer fortsätta att expandera årligen. Både stora och små aktörer inom den globala nikotinmarknaden har riktat sitt intresse mot e-cigaretter, både för rökavvänjning och för att öka sina marknadsandelar. När det gäller den svenska marknaden förutspår vi en försäljning på cirka 500 miljoner kronor år 2023. Vi förväntar oss att efterfrågan ökar inom detaljhandelssektorn framöver, och att marknaden kommer uppgå till cirka 2 miljarder kronor år 2025.

Nu när konkurrensen ökar inom denna bransch vilka blir de viktigaste konkurrensfördelarna?

Vi tror att ett brett distributionsnätverk tillsammans med kvalitativa produkter skapar efterfrågan hos både butikerna som säljer e-cigaretter och konsumenten som köper. För att komma in i olika distributionskanaler så krävs ett bra utbud, och för att sälja när man väl kommit in så krävs bra kvalitativa produkter. I och med att e-cigaretter är en relativt ung och ny produkt så har kvalitén varierat stort sen dess lansering. Det tror vi kommer förändras, där de som satsar och investerar på produktkvalitet kommer stå som vinnare de kommande åren.

Vilka är de viktigaste strategiska målen för ett bolag inom e-cigaretter på kort resp lång sikt?

På kort sikt tror jag att man måste ta sig in i olika distributionskanaler med antingen sina egna produkter eller sälja vidare andras. Om man bygger upp ett stort nätverk och bevarar relationen över tid så bör man få volymmässiga stordriftsfördelar gentemot konkurrenter, vilket bidrar till bättre marginaler och en starkare positionering inför den långsiktiga strategin. På lång sikt tror jag på produktutveckling av egenproducerade produkter inom segmentet för att kunna utveckla sin lönsamhet. De företag som kan utveckla produktfördelar i form av smaksättningar, design, och tekniska nyheter bör ha fördelar på marknaden både efterfrågemässigt och marginalmässigt.

Hur ser e-cigarett marknaden ut i övriga världen?

Idag röker över en miljard människor traditionella cigaretter. Men redan nu värderas den globala e-cigarett marknaden till USD 22.8 miljarder 2022 och förväntas växa med en sammansatt årlig tillväxt- takt (CAGR) på 4.4% till 2027. Gör man en snabb trendspaning så ser man en ökad förståelse för e-cigaretter som ett säkrare alternativ till traditionella cigaretter, samtidigt som den växande marknaden drivs via ökad popularitet hos den yngre befolkningen. I Europa så är Storbritannien är den största marknaden där traditionella tobakslän- der som Tyskland, Spanien, och Italien även innehar stora delar av marknaden.

Hur ser du på Harm Reduction Group’s tillväxt de kommande åren?

Idag har Harm Reduction Group cirka 27% av e-cigaretts marknaden i Sverige. Vi tror att de större tobaksbolagen kommer bidra med ökad konkurrens, något som vi redan ser idag, men att Harm Reduction Group har bra möjligheter till att behålla sina marknadsandelar de kommande åren. Främst på grund av sin positionering inom retail.

Vilka aktörer bedömer du kommer slåss om e-cigaretts marknaden?

Redan nu ser vi de större bolagen i tobaksindustrin positionera sig starkt inom e-cigaretter. BAT har påbörjat sin försäljningsresa i Sverige och vi tror även att Philip Morris kommer att vara en stor aktör i Sverige framöver. Av de svenska företagen ser vi Harm Reduction Group, Eciggkedjan och Vont som tre företag som varit tidiga på marknaden och som har sett fördelarna och tillväxtmöjligheterna med nikotin, istället för tobak.

Den totala omsättningen av tobaksprodukter i Europa år 2023 uppskattas till 270 miljarder USD. Om man ser på den globala marknaden som helhet kommer tobaksprodukter att säljas för uppskattningsvis 940 miljarder USD 2023. Denna omsättning förväntas öka under de kommande åren – och vape och snus tar upp mer och mer av kakan

STORT UTBUD OCH STORA MÖJLIGHETER

Vår vision är en tobaksfri värld. För att kunna tillgodose de många önskemål och behov som finns hos dagens rökare erbjuder vi ett brett ständigt växande utbud av tobaksfria produkter i flera olika kategorier, med olika prisbilder. En stor utmaning, men också gigantisk potential eftersom det beräknas vara över en miljard rökare idag.

NORDEN ÄR BARA BÖRJAN - STORBRITANNIEN NÄSTA

Vår nästa marknad är Storbritannien – världens näst största marknad för vape - kommer i år vara värd cirka 1,2 miljarder GBP och förväntas nå 1,4 miljarder GBP under de kommande
tre åren. De brittiska hälsomyndigheterna (British Health) har beslutat att vape är deras föredragna hjälpmedel mot målet att uppnå ett rökfritt samhälle fram till 2030.


INVESTERA I EN RÖKFRI FRAMTID IDAG

Harm Reduction Group är Nordens snabbast växande företag inom det rökfria segmentet och en stark aktör i den stora förändringen som pågår just nu. Bolaget är noterat på Spotlight Market under namnet Harm Reduction Group (NOHARM) – och är det enda bolaget som finns att investera i som jobbar med detta som kärnverksamhet.

Här får du mer information om vår aktiekurs och kan handla aktien