VI VILL GÖRA FÖRÄNDRINGAR

Rädda liv genom att byta produkt

Många människor har redan bytt till våra tobaksfria produkter och lämnat cigaretterna bakom sig. Och vi är övertygade om att det här bara är början på vår resa som företag – och vår gemensamma resa mot ett tobaksfritt samhälle

Flera hundratusen svenskar snusar och röker cigaretter fortfarande. Det är inget att sticka under stolen. Och vi skulle helst se att alla bara slutade och levde ett liv fritt från tobak och beroende. Men det är önsketänkande.

Vad vi däremot kan göra är erbjuda ett mindre skadligt men lika tillfredställande alternativ. Att faktiskt förlänga liv och minska tobaksrelaterade sjukdomar bara genom att byta produkt.

Del av en global förändring

Det uppskattas att 1,1 miljarder människor över världen röker idag. Det är enorma siffror. Alla industriländer vill bli cigarettfria inom några år. Flera har till och med bestämt ett datum för när det ska ske. Men att sluta röka är extremt krävande, och väldigt många får återfall. Våra alternativa produkter ökar chanserna att hålla sig tobaksfri.

pexels-polina-kovaleva-6185549

Tobak och nikotin är inte samma sak

Tobakskonsumtionen orsakar stora hälsoproblem hos befolkningen i Europa – men nikotinet i sig själv utgör inte någon större hälsofara. Det är rökning av tobak som är boven i dramat. Sammanlagt innehåller cigarettrök drygt 7000 kemikalier, varav minst 250 är giftiga och 69 av dem är kända för att orsaka cancer och andra sjukdomar.