VÅR VISION ÄR ATT FÅ MÄNNISKOR ATT VÄLJA ETT BÄTTRE ALTERNATIV

Harm Reduction Group - Det bättre alternativet.

Vi vill vara det bästa alternativet till tobak. Med ett växande sortiment inom e-cigg, vitt snus och andra alternativa nikotinprodukter kommer vi närmare ett tobaksfritt samhälle varje dag.

Vi började med e-cigaretter och alternativ till tobak redan 2013. Då var vi ganska ensamma om att tro på en framtid inom den här kategorin – men tiden har gett oss rätt. Fler och fler inser att tobak hör till historien. Det vi håller på med, det är framtiden, följ med oss på resan!

INTERVJU

MARKNADEN FÖR E-CIGARETTER KOMMER OMSÄTTA 2 MILJARDER ÅR 2025

SEBASTIAN ANDERSSON, AKTIEANALYTIKER PÅ REDEYE

Vi ringde upp Sebastian Andersson som är aktieanalytiker på Redeye för att höra vad han tror om framtiden för e-cigaretter och hur marknaden kommer att utvecklas.

Hur ser ni på framtiden för e-cigaretter i Sverige de kommande 2-3 åren?

Det är tydligt att marknaden kommer fortsätta att expandera årligen. Både stora och små aktörer inom den globala nikotinmarknaden har riktat sitt intresse mot e-cigaretter, både för rökavvänjning och för att öka sina marknadsandelar. När det gäller den svenska marknaden förutspår vi en försäljning på cirka 500 miljoner kronor år 2023. Vi förväntar oss att efterfrågan ökar inom detaljhandelssektorn framöver, och att marknaden kommer uppgå till cirka 2 miljarder kronor år 2025.

Vilka är de viktigaste strategiska målen för ett bolag inom e-cigaretter på kort resp lång sikt?

På kort sikt tror jag att man måste ta sig in i olika distributionskanaler med antingen sina egna produkter eller sälja vidare andras. Om man bygger upp ett stort nätverk och bevarar relationen över tid så bör man få volymmässiga stordriftsfördelar gentemot konkurrenter, vilket bidrar till bättre marginaler och en starkare positionering inför den långsiktiga strategin. På lång sikt tror jag på produktutveckling av egenproducerade produkter inom segmentet för att kunna utveckla sin lönsamhet. De företag som kan utveckla produktfördelar i form av smaksättningar, design, och tekniska nyheter bör ha fördelar på marknaden både efterfrågemässigt och marginalmässigt.

Hur ser e-cigarett marknaden ut i övriga världen?

Idag röker över en miljard människor traditionella cigaretter. Men redan nu värderas den globala e-cigarett marknaden till USD 22.8 miljarder 2022 och förväntas växa med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 4.4% till 2027. Gör man en snabb trendspaning så ser man en ökad förståelse för e-cigaretter som ett säkrare alternativ till traditionella cigaretter, samtidigt som den växande marknaden drivs via ökad popularitet hos den yngre befolkningen. I Europa så är Storbritannien är den största marknaden där traditionella tobaksländer som Tyskland, Spanien, och Italien även innehar stora delar av marknaden.

Hur ser du på Harm Reduction Group’s tillväxt de kommande åren?

Idag har Harm Reduction Group cirka 27% av e-cigaretts marknaden i Sverige. Vi tror att de större tobaksbolagen kommer bidra med ökad konkurrens, något som vi redan ser idag, men att Harm Reduction Group har bra möjligheter till att behålla sina marknadsandelar de kommande åren. Främst på grund av sin positionering inom retail.

Vilka aktörer bedömer du kommer slåss om e-cigaretts marknaden?

Redan nu ser vi de större bolagen i tobaksindustrin positionera sig starkt inom e-cigaretter. BAT har påbörjat sin försäljningsresa i Sverige och vi tror även att Philip Morris kommer att vara en stor aktör i Sverige framöver. Av de svenska företagen ser vi Harm Reduction Group, Eciggkedjan och Vont som tre företag som varit tidiga på marknaden och som har sett fördelarna och tillväxtmöjligheterna med nikotin, istället för tobak.

VÅR AFFÄRSMODELL

Vår affärsmodell är byggd på fyra starka affärsområden som tillsammans skapar en stark och diversifierad verksamhet. Grunden för vår framgång är en kombination av fysiska butiker, e-handel, varumärken och retailförsäljning.

harm-reduction-group-logo-i-rund-cirkel

0

FYSISKA BUTIKER

snus-2-svart
vape-2-svart

Genom att ha en närvaro på strategiska platser kan vi erbjuda en unik och personlig kundupplevelse. Våra butiker fungerar som nav för att möta kundernas behov och ge dem möjlighet att upptäcka vårt breda sortiment av produkter. Vi fokuserar på att skapa attraktiva butiksmiljöer, utbilda våra medarbetare och erbjuda enastående kundservice.

0

Webbhandel

snus-2-svart
vape-2-svart

Vår e-handelsplattform erbjuder en bekväm, trygg och lättillgänglig shoppingupplevelse till en bred målgrupp. E-handel ger oss också möjlighet att samla in data och analysera köpbeteenden för att förbättra vår marknadsföring och kundupplevelse.

0

VÅRA VARUMÄRKEN

vape-2-svart

Utöver våra egna varumärken så har vi etablerat starka relationer och exklusivitetsavtal med välkända och pålitliga varumärken inom e-cigarettbranschen. Vi arbetar nära våra varumärkespartners för att säkerställa att vi alltid har de senaste produkterna och innovationerna tillgängliga för våra kunder.

0

B2B / RETAIL

vape-2-svart

Att distribuera våra produkter genom retailkanaler når vi nya segment och geografiska områden som vi kanske inte skulle ha kunnat nå på egen hand. Vi arbetar aktivt med våra retailpartners för att säkerställa att våra produkter visas på ett attraktivt sätt och att våra varumärken får den uppmärksamhet de förtjänar.

Rädda liv genom att byta produkt

Många människor har redan bytt till våra tobaksfria produkter och lämnat cigaretterna bakom sig. Och vi är övertygade om att det här bara är början på vår resa som företag – och vår gemensamma resa mot ett tobaksfritt samhälle

Flera hundratusen svenskar snusar och röker cigaretter fortfarande. Det är inget att sticka under stolen. Och vi skulle helst se att alla bara slutade och levde ett liv fritt från tobak och beroende. Men det är önsketänkande.

Vad vi däremot kan göra är erbjuda ett mindre skadligt men lika tillfredställande alternativ. Att faktiskt förlänga liv och minska tobaksrelaterade sjukdomar bara genom att byta produkt.

VÅR TILLVÄXT

 Höga ambitioner och en enorm marknad

Sedan företaget grundades har vi ökat omsättningen med närmare 50% – varje år. Och vi är fortfarande ett tillväxtföretag med en tydlig ambition att bli
den dominerande aktören inom det rökfria segmentet. Ett segment som hela tiden tar andelar från tobaksindustrin.

I Västvärlden har målsättningen länge varit att bli helt cigarettfria. Att människor informeras om farorna med tobak samtidigt som politiska beslut tas för att minska tobaksanvändandet är något som öppnar grindarna för oss som erbjuder ett på alla sätt bättre alternativ.

En av många anledningar som gjort Harm Reduction Group till Nordens snabbast växande företag inom det rökfria segmentet, med fokus på elektroniska cigaretter och snus.

Staplarna nedan visar vår ökade omsättning i procent från år 2021 till 2022.

  • 0%

FYSISKA BUTIKER

snus-2-svart
vape-2-svart

Vi har idag 22 fysiska harm reduction-butiker runt om i Skandinavien och UK. Antalet butiker utökas hela tiden för att vi ska bli Skandinaviens största kedja inom kategorin. Expansionen ger oss även möjlighet att sprida kunskap om vikten av harm reduction till ännu fler.

  • 0%

WEBBHANDEL

snus-2-svart
vape-2-svart

Genom att erbjuda en smidig och trygg shoppingupplevelse på våra tolv e-handelsdomäner har vi byggt upp en stark närvaro på marknaden. Vår framgång beror på förmågan att erbjuda ett brett utbud av produkter, konkurrenskraftiga priser och enastående kundservice.

  • 0%

VÅRA VARUMÄRKEN

vape-2-svart

Utöver de varumärken som vi äger - Norse, Aroma King och IVG – så har vi flera exklusiva avtal med högkvalitativa varumärken som har gett oss en oerhört stark position på marknaden. Våra exklusiva avtal visar på det förtroende och den tillit som tillverkare och leverantörer har för oss, vilket stärker vår ställning som branschledare.

  • 0%

B2B / RETAIL

vape-2-svart

Retail har ökat explosionsartat och varit en stor del av vår tillväxt. Genom att etablera samarbete med fler återförsäljare har vi ökat vår synlighet och skapat en stark närvaro på marknaden. Vi ser fram emot att fortsätta bygga starka relationer och expandera vårt nätverk av retail-partners för att ytterligare förstärka vår position.

LITE KORT OM VÅRA STÖRRE VARUMÄRKEN

norse
norse-fjord

Den norska sensationen

Det som särskiljer den norska e-juice är den omsorgsfulla utvecklingsprocessen och de noggrant utvalda ingredienserna. Stor vikt läggs vid att skapa enastående smakprofiler och att använda högkvalitativa råvaror för att leverera en autentisk och njutbar upplevelse. En annan anledning till den norska e-juicens framgång ligger i deras kreativa tillvägagångssätt. De är inte rädda för att experimentera med olika smakkombinationer och innovativa koncept. Detta har resulterat i unika och spännande smaker som verkligen sticker ut från mängden.

ivg
i-vape

En fantastisk tillväxtresa

Acme Vape Limited (IVG) har haft en otrolig tillväxt och etablerat sig som riktigt stark aktör på marknaden med sina exceptionella produkter och sitt innovativa tankesätt. Företaget har samlat ett team av experter som ständigt utforskar ny teknik, nya material och designkoncept som tänjer på gränserna för vaping-innovation. En grundpelare i IVG:s tillväxtstrategi är ett orubbligt engagemang för kvalitet. Företaget följer stränga tillverkningsstandarder och rigorösa kvalitetskontroller i varje steg av produktionsprocessen som gjort IVG synonymt med tillförlitlighet och hög standard.

aroma-king
aroma-king

Banbrytande vape-tillverkare

I den snabbt växande världen av vaping har Aroma King tagit scenen med storm tack vare sina enastående produkter. Med fokus på innovation, kvalitet och en passion för att erbjuda kunderna enastående upplevelser har Aroma King etablerat sig som en betydande aktör inom branschen. Med ett starkt engagemang för forskning och utveckling utforskar Aroma King ständigt nya teknologier och material för att erbjuda sina kunder innovativa och kvalitativa produkter.

 

Få de senaste nyheterna om oss och om branschen

Prenumerera gärna på vårt digitala nyhetsbrev. Här får du de senaste nyheterna om oss och om branschen i stort. Vi kommer ut en gång i månaden och du kan avregistrera dig när du vill.