En ny rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) belyser Sveriges framgång med att bli rökfri med hjälp av mindre skadliga cigarettalternativ.

WHO:s globala rapport om trender av tobaksanvändning 2002-2030, som släpptes idag, visar att Sverige kommer att ha de överlägset lägsta rökningstalen i Europa år 2030 – tillsammans med Storbritannien och Island, som också har en progressiv politik för moderna nikotinprodukter. Andra länder på kontinenten kommer att ha rökfrekvenser som är upp till fyra gånger högre än Sveriges.

Oroväckande nog har det skett en minskning av antalet länder som är på väg att uppfylla WHO:s mål för att minska rökningen, avslutas rapporten. Experter för att minska tobaksskador uppmanar nu politiker över hela världen att följa Sveriges färdplan för att sluta med dödliga cigaretter för alltid.

Dr Delon Human, ordförande för hälsodiplomater och ledare för Smoke Free Sweden-rörelsen, kommenterar:

– De senaste officiella WHO-siffrorna är en tydlig bekräftelse på att alternativ med reducerad risk, såsom orala påsar och vapes, hjälper vuxna rökare att tappa sin dödliga vana. Vaper och påsar erbjuder en ”brandutgång” bort från giftiga brännbara cigaretter och är nyckeln till att rädda miljontals liv över hela världen.

Sverige är nu inom beröringsavstånd från WHO:s mål för rökfrekvens som ett land officiellt kan förklara sig rökfritt med. Det kommer att vara den första utvecklade nationen i världen att uppnå detta, tack vare politik som har gjort alternativa nikotinprodukter acceptabla, tillgängliga och överkomliga för vuxna rökare.

Folkhälsofördelarna är anmärkningsvärda. Jämfört med resten av EU har Sverige 44 % färre tobaksrelaterade dödsfall, en cancerfrekvens som är 41 % lägre och 38 % färre dödsfall som kan hänföras till någon cancer.

Dagens WHO-rapport uppskattar att 2025 kommer Storbritannien att ha sänkt sin rökfrekvens med 48 % sedan 2010. Dess progressiva policy inkluderar regeringens "swap to stop"-system, där rökare får gratis vapes för att hjälpa dem att sluta. Den snabba minskningen av rökning på Island har också tillskrivits en ökad användning av vapes.

Dr Delon Human fortsätter kommentera rapporten:

– Dagens rapport understryker vikten av att ge rökare tillgång till mindre skadliga alternativ. Eftersom fler länder uppenbarligen misslyckas med att nå WHO:s mål för att minska rökningen kan budskapet inte vara enklare: följ vetenskapen och agera på bevisen som visar att alternativa nikotinprodukter är nyckeln till en rökfri framtid. WHO-rapporten kommer mindre än en vecka efter att en ny Cochrane-granskning återigen fann att e-cigaretter med nikotin är mer effektiva för att hjälpa människor att sluta röka än konventionell nikotin-ersättningsterapi (NRT).

Källa: https://smokefreesweden.org