Harm Reduction Group AB bokslutskommuniké för år 2023