Insiders har köpt ytterligare aktier i Harm Reduction Group AB

Harm Reduction Group AB (publ) (”Harm Reduction Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att två insiders, VD och en styrelseledamot, har köpt ytterligare aktier i Bolaget. Totalt rör det sig om cirka 1,2 miljoner aktier

Den 8 september köpte Marius Arnesen, genom bolaget Tulmp 784 145 aktier i Harm Reduction Group, i vilket han är verkställande direktör. Aktierna köptes till en kurs av 22 öre per aktie, en transaktion om 172 500 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det visar det norska finanstilsynets transparensregister

Den 4 september köpte Arve Egil Håbjørg genom bolaget Håbjørg Invest, 200 000 aktier i Harm Reduction Group, i vilket han är styrelseledamot. Aktierna köptes till en kurs av 21,6 öre per aktie, en transaktion om 43 200 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det visar det norska finanstilsynets transparensregister

Den 5 september köpte Arve Egil Håbjørg genom bolaget Håbjørg Invest, ytterligare 250 000 aktier i Harm Reduction Group. Aktierna köptes till en kurs av 21 öre per aktie, en transaktion om 52 500 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det visar det norska finanstilsynets transparensregister.

Harm Reduction Group AB i korta drag

Harm Reduction Group är Nordens snabbast växande koncern inom harm reduction. Detta segment består av lagliga nikotinprodukter som ersättning för den mycket skadliga tobaksrökningen. Bolagets löpande verksamhet finns i första hand i hela Norden, men även i Storbritannien. Företaget är särskilt starkt positionerat inom områdena elektroniska cigaretter (Vape) och snus, med femton exklusiva avtal med väletablerade rökfria produkter. Harm Reduction Group har nu tjugotvå fysiska butiker och elva egna nätbutiker. Bolaget har ett starkt tillväxtfokus, baserat på organisk tillväxt och solida strategiska förvärv, både i Norden och övriga Europa. Viktiga punkter här är starka synergier, marknadsandelar och sund finansiell verksamhet.

För ytterligare information kontakta: Marius Arnesen, VD. Telefon: +47 938 00 894, e-post: ma@harmreductiongroup.com Harm Reduction Group AB, c/o Moodeko Consulting, Att. Tina Hjemli, Vattugatan 3, 78433 Borlänge – harmreductiongroup.com