Norse Impact AB: Bolaget har ingått en överenskommelse med PREEM gällande distribution till deras fullservicestationer med engångs e-cigaretter.

logo-blogg

Norse Impact har nått en överenskommelse med PREEM…