Norse Impact AB (publ): Rättelse angående dagens pressmeddelande med bokslutskommuniké för 2022: