NYHETER

Uppdatering från SealWacs AB

Som tidigare kommunicerats den 30 juli slutförde Sealwacs AB (publ) (”SealWacs” eller ”Bolaget”), förvärvet av We Care AS. Efter förvärvet består Sealwacs nu av MaxSnus.no AS (”MaxSnus”) och We Care AS (”We Care”) och är därmed Norges ledande och ett av Nordens ledande företag inom rökfri sektor med klara ambitioner att växa även utanför Norden.

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2021

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2021.

SealWacs AB: Beslut om nyemission för förvärv av aktierna i We Care AS

Efter det att dagens extra bolagsstämma i SealWacs godkänt förvärv av aktierna i norska We Care AS fattade styrelsen i SealWacs AB beslut om genomförande av nyemission.

Kommuniké från extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ) (”SealWacs” eller ”Bolaget”), som avhölls genom obligatorisk förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, idag den 30 juli 2021 beslutades följande.

SealWacs AB kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486 (”Bolaget” eller ”SealWacs”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 juli 2021.

SealWacs AB: Förvärv av norska e-cigarettföretaget We Care AS samt avtal med Göteborgs Corporate Finance för omnotering och kapitalisering.

Den 19 maj meddelade SealWacs AB (publ) att aktieägarna i MaxSnus.no AS undertecknat en avsiktsförklaring, ett så kallat ”Letter Of Intent”, LOI, med aktieägarna i det norska e-cigarett företaget We Care AS. Avsikten var att förvärva 100 procent av aktierna i We Care. Nu kan Bolaget meddela att ett slutligt avtal om förvärv har undertecknats. Avtalet som är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma innebär att SealWacs förvärvar samtliga aktier i We Care AS. För att finansiera förvärvet har SealWacs upptagit ett brygglån om 14 MSEK. Bolaget har tecknat avtal med Göteborg Corporate Finance, att agera rådgivare i omnoteringsprocessen och vid genomförandet av en planerad offensiv företrädesemission.

SealWacs AB: Byte av VD

Efter det att dagens ordinarie bolagsstämma i SealWacs godkänt det omvända förvärvet av norska MaxSnus.no AS utses Henrik Torjussen till ny VD i SealWacs.

Kommuniké från årsstämma i SealWacs AB (publ)

Vid årsstämma i SealWacs AB (publ) (”SealWacs” eller ”Bolaget”), som avhölls genom obligatorisk förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, idag den 3 juni 2021 beslutades följande.

SealWacs AB (publ): MaxSnus.no AS har ingått avsiktsförklaring om möjligt förvärv av norska e- cigarettföretaget We Care AS

SealWacs AB (publ) meddelade den 14 april att Bolaget ingått avtal om omvänt förvärv av norska MaxSnus.no AS. Nu meddelar SealWacs att aktieägarna i MaxSnus.no AS undertecknat en avsiktsförklaring, ett så kallat ”Letter Of Intent”, LOI, med aktieägarna i det norska e-cigarett företaget We Care AS. Avsikten är att förvärva 100 procent av aktierna i We Care.

SealWacs handlingar inför årsstämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2021

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2021.