Fusjoner og oppkjøp

Som et av svært få børsnoterte selskaper i røykfrie segmentet har Norse Impact, i tillegg til solid organisk vekst med fortsatt sunn driftsøkonomi, en offensiv vekststrategi med fokus på oppkjøp og fusjoner.

Som mål må strategiske oppkjøp skje på gunstige nivåer. Bedrifter skal som hovedregel oppfylle klare krav:

 • Etablert i sine respektive markeder
 • Positiv kontantstrøm
 • Urealisert potensial i form av innkjøpsavtaler, synergier og andre stordriftsfordeler

Detaljhandelskanaler og distribusjonsnettverk skal bygges for å drive betydelige volumer av egenproduserte merkevarer i og utenfor Norden.

Nylige hendelser:

 • Oktober 2021: Godkjent omnotering på Spotlight
 • November 2021: Kjøp av Dampmonopolet (Norge)
 • November 2021: Kjøp av Norsevape Ltd (Storbritannia)
 • Desember 2021: Kjøp av DMG 1001 Larvik AS (Norge)
 • Desember 2021: LOI – oppkjøp av Eurobrands
 • Desember 2021: Eksklusiv avtale og OEM med Riot Squad E-Liquid (3-veis)
 • Desember 2021: Eksklusiv avtale med Flavour Warehouse Ltd (toveis)
 • Desember 2021 Navneendring fra Sealwacs AB til Norse Impact AB