VI VIL GJØRE ENDRINGER

Redd liv ved å bytte produkter

Mange har allerede gått over til våre tobakksfrie produkter og forlatt sigaretter. Og vi er overbevist om at dette bare er begynnelsen på vår reise som selskap – og vår felles reise mot et tobakksfritt samfunn

Flere hundre tusen svensker snuser og røyker fortsatt sigaretter. Det er ikke til å stikke under en stol. Og vi vil helst se at alle bare slutter og lever et liv uten tobakk og avhengighet. Men det er ønsketenkning.

Det vi derimot kan gjøre er å tilby et mindre skadelig, men like tilfredsstillende alternativ. Å faktisk forlenge livet og redusere tobakksrelaterte sykdommer bare ved å bytte produkter.

En del av en global endring

Det er anslått at 1,1 milliarder mennesker over hele verden røyker i dag. Dette er enorme tall. Alle industriland ønsker å bli sigarettfrie innen få år. Flere har til og med satt en dato for når det skal finne sted. Men å slutte å røyke er ekstremt krevende, og mange får tilbakefall. Våre alternative produkter øker sjansene for å holde seg tobakksfri.

pexels-polina-kovaleva-6185549

Tobakk og nikotin er ikke det samme

Tobakksforbruk forårsaker store helseproblemer for befolkningen i Europa – men nikotin i seg selv utgjør ingen stor helsefare. Det er tobakk som er den største synderen. Totalt inneholder sigarettrøyk mer enn 7000 kjemikalier, hvorav minst 250 er giftige og 69 av dem er kjent for å forårsake kreft og andre sykdommer.