Om Harm Reduction Group

Tobakk hører historien til

Vi er fremtiden

Vi ønsker å være det beste alternativet til tobakk. Med et voksende utvalg av e-sigaretter, hvit snus og andre alternative nikotinprodukter, kommer vi nærmere et tobakksfritt samfunn hver dag.

Vi startet med e-sigaretter og alternativer til tobakk tilbake i 2013. Da var vi ganske alene om å tro på en fremtid i denne kategorien – men tiden har vist oss rett. Stadig flere innser at tobakk hører historien til. Det vi gjør, det er fremtiden.

Våre produkter er ikke risikofrie og inneholder nikotin som er vanedannende. Men fordi de alle produktene er tobakksfrie, er de et mye bedre valg for voksne enn å fortsette å røyke.

Vi ønsker å endre folks adferd

Mange har allerede gått over til våre tobakksfrie produkter og forlatt sigaretter. Og vi er overbevist om at dette bare er begynnelsen på vår reise som selskap – og vår felles reise mot et tobakksfritt samfunn

Flere hundre tusen svensker snuser og røyker fortsatt sigaretter. Det er ikke til å stikke under en stol. Og vi vil helst se at alle bare slutter og lever et liv uten tobakk og avhengighet. Men det er ønsketenkning.

Det vi derimot kan gjøre er å tilby et mindre skadelig, men like tilfredsstillende alternativ. Å faktisk forlenge livet og redusere tobakksrelaterte sykdommer bare ved å bytte produkter.