NYHETER

231119- Harm Reduction Group- Delårsrapport jan – september 2023

231129 – Harm Reduction Group – Delårsrapport jan-sept 2023

Innsidere har kjøpt ytterligere aksjer i Harm Reduction Group AB

Harm Reduction Group AB (publ) ("Harm Reduction Group" eller "Selskapet") kunngjør i dag at to innsidere, administrerende direktør og et styremedlem, har kjøpt ytterligere aksjer i selskapet. Totalt dreier det seg om 1,2 millioner aksjer. 8. september kjøpte Marius Arnesen gjennom selskapet Tulmp 784.145 aksjer i Harm Reduction Group, der han er leder...

Harm Reduction Group – Delårsrapport jan – juni 2023

Styret og administrerende direktør i Harm Reduction Group AB avgir herved en delårsrapport for andre kvartal 2023. Harm Reduction Group AB har i løpet av 2. kvartal bygget for fremtiden Harm Reduction Group, utvikler og selger produkter i "non-smoke" segmentet også kalt Skadereduksjon, som er lovlige nikotinalternativer til tobakkssigaretter. Salget skjer gjennom våre egne online og offline butikker...

Harm Reduction Group lanserer ny nettside.

Harm Reduction Group AB (publ) ("Harm Reduction Group" eller "Selskapet") har i dag lansert en ny nettside. På grunn av navneendringen fra Norse Impact til Harm Reduction Group, har selskapet utviklet en ny nettside – harmreductiongroup.com Marius Arnesen, administrerende direktør i Harm Reduction Group, kommenterer: «Det føles fantastisk å endelig kunne lansere vår nye nettside. Med…

Norse Impact endrer navn til Harm Reduction Group AB

Det svenske bolagsverket har registrert navneendringen fra Norse Impact AB til Harm Reduction Group AB og Selskapet vil dermed endre noteringsnavn og kortnavn fra og med 7. juli 2023. 14. juni 2023 ble det vedtatt ved ordinær generalforsamling i Norse Impact AB at Selskapet skal endre navn til Harm Reduction Group AB. Navneendringen er fra og med fredag 30. juni 2023...

Norse Impacts administrerende direktør svarer i en Q&A-sesjon i dag 20. juni

Selskapets administrerende direktør, Marius Arnesen, gjennomfører en Q&A-sesjon som er åpen for alle i kveld 20. juni kl 21.00. Nedenfor finner du informasjon om lenken og påloggingen til arrangementet Microsoft Teams-møtet Bli med på datamaskinen, mobilappen eller romenheten Klikk her for å bli med i møtet Møte-ID: 367 211 767 991 Passkode: Jb8rCZ Last ned Teams...

Kommuniké fra den årlige generalforsamlingen i Norse Impact AB (publ)

I dag, 14. juni 2023, ble den årlige generalforsamlingen avholdt i Norse Impact AB (publ) ("Norse Impact" eller "Selskapet"). Årsmøtet fattet vedtak som følger. Fastsettelse av regnskapet for 2022 og ansvarsfrihet Generalforsamlingen vedtok å fastsette resultatregnskapet for selskapet og konsernet inkludert i årsrapporten for 2022 samt balansene per 31. desember 2022 for selskapet og selskapet. Gruppe. Styremedlemmene…

Norse Impact har inngått avtale med DAGAB om distribusjon av engangs e-sigaretter.

Norse Impact AB (publ) ("Norse Impact" eller "Selskapet") har inngått en avtale med DAGAB om levering av engangs e-sigaretter. Norse Impact utvider nå sin allerede meget gode tilstedeværelse på det svenske detaljmarkedet. Avtalen gjelder allerede fra Q2 2023. Marius Arnesen, administrerende direktør i Norse Impact, kommenterer hovedårsakene: «Vi startet med e-sigaretter og alternativer til...

Norse Impact AB (publ) Delårsrapport 1. januar – 31. mars 2023
Norse Impact AB dokumenterer før årsmøtet
Innkalling til ordinær generalforsamling i Norse Impact AB (publ)
Rettelse vedr.: Norse Impact kansellerer det planlagte Joint Venture-samarbeidet med GL2 LLC