HVA ER HARM REDUCTION GROUP

Hva er Harm Reduction?

Et steg på veien til et liv uten avhengighet, eller et vesentlig mindre risikabelt alternativ til skadelige tobakksprodukter? Harm Reduction er en metode og på mange måter en holdning for å redusere risikoen og skadene ved tobakksbruk.

Folk fortsetter å røyke og snuse uavhengig av hvor mye informasjon og bevis det er som viser helserisikoen. Skadereduksjon skjer kun når du bestemmer deg for å bytte til et mindre risikabelt alternativ som kan tilfredsstille både avhengighet og behov – men som likevel reduserer risikoen for skader og sykdom.

Det kreves bedre alternativer til røyking

Det overordnede målet for svensk tobakkspolitikk er å redusere all tobakksbruk og hindre mindreårige i å begynne å bruke tobakk.Røykere må bli oppmerksomme på alternativene som finnes i dag for å skape noen større endring på bred front. Nye tobakksfrie produkter fungerer som en alternativ rute når eksisterende ruter er prøvd uten hell.

Fordi vi tror det er lettere å endre produkter enn å bryte en avhengighet.

Tobakksfrie innovasjoner

Hver dag bruker vi innovasjoner designet for å redusere skade på oss selv – solkrem, sikkerhetsbelter, sykkelhjelmer – listen fortsetter. Og tobakksfrie produkter hører hjemme på den listen. En beskyttelse for alle som ellers ville røykt vanlige sigaretter.