Norse Impact endrer navn til Harm Reduction Group AB

Det svenske bolagsregistret har registrert navneendringen fra Norse Impact AB til Harm Reduction Group AB, og selskapet vil derfor endre noteringsnavn og kortnavn fra og med 7. juli 2023.

Den 14. juni 2023 ble det vedtatt på den ordinære generalforsamlingen i Norse Impact AB at Selskapet skulle endre navn til Harm Reduction Group AB. Navneendringen er fra og med fredag 30. juni 2023 registrert hos det svenske bolagsverket.

Selskapets aksje vil bli handlet under et nytt noteringsnavn og kortnavn på Spotlight Stock Market fra og med fredag 7. juli 2023. Siste dag for handel med navnet Norse Impact er dermed torsdag 6. juli 2023. Nytt noteringsnavn blir Harm Reduction Group og nytt kortnavn for aksjen blir NOHARM. CFI- og ISIN-kodene endres ikke. FISN-koden endres til HARMRED/SH.

Dato for lansering av Selskapets nye hjemmeside vil bli annonsert senere, inntil da finner informasjonen på www.norseimpact.se – Vi i selskapet er godt fornøyd med det nye navnet. Det er nå en omfattende «felles tråd» i alle firmanavn og videre ned til merkevarenivå. Vi kunne ikke vært mer fornøyd med at NOHARM, vår absolutte visjon om å redusere skadevirkningene av tobakksrøyking, vil være handelstickeren på Spotlight fra 7. juli, sier Marius Arnesen, administrerende direktør i Harm Reduction Group AB.

Harm Reduction Group AB i korte trekk

Harm Reduction Group er Nordens raskest voksende skadereduksjonsgruppe. Dette segmentet består av lovlige nikotinprodukter som erstatning for den svært skadelige tobakksrøykingen. Selskapets løpende virksomhet er primært lokalisert i hele Norden, men også i Storbritannia. Selskapet er spesielt sterkt posisjonert innenfor områdene elektroniske sigaretter (Vape) og snus, med femten eksklusive avtaler med veletablerte røykfrie produkter. Harm Reduction Group har nå tjueto fysiske butikker og elleve egne nettbutikker. Selskapet har et sterkt vekstfokus, basert på organisk vekst og solide strategiske oppkjøp, både i Norden og resten av Europa. Viktige punkter her er sterke synergier, markedsandeler og sunn finansdrift.

Selskapet har et sterkt vekstfokus, basert på organisk vekst og solide strategiske oppkjøp, både i Norden og resten av Europa. Viktige punkter her er sterke synergier, markedsandeler og sunn finansiell drift.

Den nye navnestrukturen ser slik ut;

For ytterligere informasjon kontakt Marius Arnesen, adm. dir. Telefon: +47 938 00 894, e-post: ma@norseimpact.se