Norse Impact byter namn till Harm Reduction Group AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Norse Impact AB till Harm Reduction Group AB och Bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 7 juli 2023.

Den 14 juni 2023 beslutades vid ordinarie bolagsstämma i Norse Impact AB att Bolaget ska byta namn till Harm Reduction Group AB. Namnändringen är per fredag den 30 juni 2023 registrerad vid Bolagsverket.

Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn på Spotlight Stock Market från och med fredagen den 7 juli2023. Sista dag för handel med namnet Norse Impact är således torsdagen den 6 juli 2023. Nytt listningsnamn kommer att vara Harm Reduction Group och nytt kortnamn för aktien kommer vara NOHARM. CFI och ISIN-koderna ändras inte. FISN-koden ändras till HARMRED/SH.

Datum för lansering av Bolagets nya hemsida kommer meddelas senare, tills vidare återfinns informationen på www.norseimpact.se – Vi i företaget är mycket nöjda med det nya namnet. Det finns nu en omfattande ”gemensam tråd” i alla företagsnamn och vidare ner på varumärkesnivå. Vi kunde inte ha varit mer nöjda med att, NOHARM, vår absoluta vision om att minska skadeverkningarna från tobaksrökning, blir tickern för handeln på Spotlight från och med den 7 juli, säger Marius Arnesen, VD för Harm Reduction Group AB.

Harm Reduction Group AB i korta drag

Harm Reduction Group är Nordens snabbast växande koncern inom harm reduction. Detta segment består av lagliga nikotinprodukter som ersättning för den mycket skadliga tobaksrökningen. Bolagets löpande verksamhet finns i första hand i hela Norden, men även i Storbritannien. Företaget är särskilt starkt positionerat inom områdena elektroniska cigaretter (Vape) och snus, med femton exklusiva avtal med väletablerade rökfria produkter. Harm Reduction Group har nu tjugotvå fysiska butiker och elva egna nätbutiker. Bolaget har ett starkt tillväxtfokus, baserat på organisk tillväxt och solida strategiska förvärv, både i Norden och övriga Europa. Viktiga punkter här är starka synergier, marknadsandelar och sund finansiell verksamhet .

Bolaget har ett starkt tillväxtfokus, baserat på organisk tillväxt och solida strategiska förvärv, både i Norden och övriga Europa. Viktiga punkter här är starka synergier, marknadsandelar och sund finansiell verksamhet.

Den nya namnstrukturen ser ut på följande sätt;

För ytterligare information kontakta Marius Arnesen, VD. Telefon: +47 938 00 894, e-post: ma@norseimpact.se