Norse Impact har ingått en överenskommelse med DAGAB gällande distribution av engångs e-cigaretter.

Norse Impact AB (publ) (”Norse Impact” eller ”Bolaget”) har nått en överenskommelse med DAGAB om levererans av engångs e-cigaretter. Norse Impact utökar nu sin redan mycket goda närvaro på den svenska detaljhandelsmarknaden. Överenskommelsen börjar gälla redan från Q2 2023.

Marius Arnesen, VD för Norse Impact, kommenterar om huvudskälen: ”Vi började med e-cigaretter och alternativ till tobak redan 2013. Då var vi ganska ensamma om att tro på en framtid inom den här kategorin. 10 år senare kan vi konstatera att vi hade rätt. Ett av våra långsiktiga mål var att etablera hos oss DAGAB under 2023. Med denna överenskommelse har vi nu ytterligare lyckats förstärka vår position inom detaljhandelsmarknaden. Det är även en betydelsefull överenskommelse inför nästa stora steg som är daglivaruhandeln. Vår bedömning är att den svenska detaljhandelsmarknaden för e-cigaretter kommer öka från 180.000.000 kr (2022) till runt 500.000.000 kr under 2023. Potentialen och efterfrågan för tobaksfria produkter är enorm, vilket gör att vi ser väldigt ljust på framtiden. Överenskommelsen med DAGAB är bara början på vår resa, men det var ett viktigt och stort steg för att förstärka vår position som Nordens snabbaste växande koncern inom harm reduction”.

Norse Impact i korta drag

Norse Impact är Nordens snabbast växande koncern inom harm reduction. Detta segment består av lagliga nikotinprodukter som ersättning för den mycket skadliga tobaksrökningen. Bolagets löpande verksamhet finns i första hand i hela Norden, men även i Storbritannien. Företaget är särskilt starkt positionerat inom områdena elektroniska cigaretter (Vape) och snus, med femton exklusiva avtal med väletablerade rökfria produkter. Norse Impact har nu tjugotvå fysiska butiker och elva egna nätbutiker. Bolaget har ett starkt tillväxtfokus, baserat på organisk tillväxt och solida strategiska förvärv, både i Norden och övriga Europa. Viktiga punkter här är starka synergier, marknadsandelar och sund finansiell verksamhet

Bolaget har ett starkt tillväxtfokus, baserat på organisk tillväxt och solida strategiska förvärv, både i Norden och övriga Europa. Viktiga punkter här är starka synergier, marknadsandelar och sund finansiell verksamhet.

För ytterligare information kontakta Marius Arnesen, VD. Telefon: +47 938 00 894, e-post: ma@norseimpact.se