NYHETER

Bolaget har ingått avtal med madHat AB om att ta över driften av MaxSnus.no, med option på köp.

Norse Impact har ingått avtal med madHat…  

Norse Impact AB: Bolaget har ingått en överenskommelse med PREEM gällande distribution till deras fullservicestationer med engångs e-cigaretter.

Norse Impact har nått en överenskommelse med PREEM…  

Norse Impact enters into an agreement with Symetricus on cooperation and carries out a directed share issue of a total of 2 million euros to New Soul Investment.

Norse Impact will carry out targeted new issues…  

Norse Impact ingår överenskommelse med Symetricus om samarbete samt genomför riktad nyemission om totalt 2 miljoner euro till New Soul Investment.

Norse Impact kommer att genomföra riktade nyemissioner….  

Norse Impact AB (publ): Ingår samarbetsavtal med EMAB, om fullsortimentsdistribution.

Företaget har ingått ett mycket viktigt samarbetsavtal…  

Norse Impact AB (publ): «The Ace of Vape»

Bolagsanalys genomförd av Redeye…  

Norse Impact AB (publ): Ingår återvinningsavtal med Bower för engångsvape.

Norse Impact har ingått avtal med Bower…  

Norse Impact AB (publ) Delårsrapport 1 juli- 30 september

Styrelsen och verkställande direktören för Norse Impact AB avger…  

Norse Impact AB (publ): Har ingått ett exklusivt avtal med amerikanska Charlie’s Chalk Dust.

Norse Impact meddelar att man har ingått ett exklusivt distributionsavtal…  

Norse Impact AB (publ): Ingår Master Distributions avtal med ACME Vape Ltd

Bolaget har ingått ett huvuddistributionsavtal…  

Norse Impact AB (publ): Bolagets produkter kommer att säljas genom Direkten

Bolaget meddelar härmed att det finns en överenskommelse…  

Norse Impact AB (publ): Bolagets VD har köpt ytterligare aktier i Norse Impact

Verkställande Direktören i Norse Impact AB, har de senaste dagarna köpt…