NYHETER

Norse Impact byter namn till Harm Reduction Group AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Norse Impact AB till Harm Reduction Group AB och Bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 7 juli 2023. Den 14 juni 2023 beslutades vid ordinarie bolagsstämma i Norse Impact AB att Bolaget ska byta namn till Harm Reduction Group AB. Namnändringen är per fredag den 30 juni 2023…

Norse Impacts VD svarar i en Q&A- session idag den 20 juni

Bolagets VD, Marius Arnesen genomför ikväll, den 20 juni klockan 21:00, en Q&Asession som är öppen för alla. Nedan återfinns information om länk och inloggning till eventet Microsoft Teams meeting Join on your computer, mobile app or room device Click here to join the meeting Meeting ID: 367 211 767 991 Passcode: Jb8rCZ Download Teams…

Kommuniké från årsstämma i Norse Impact AB (publ)

Idag, den 14 juni 2023, hölls årsstämma i Norse Impact AB (publ) (”Norse Impact” eller ”Bolaget”). Årsstämman fattade beslut enligt följande. Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2022 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna…

Norse Impact har ingått en överenskommelse med DAGAB gällande distribution av engångs e-cigaretter.

Norse Impact AB (publ) (”Norse Impact” eller ”Bolaget”) har nått en överenskommelse med DAGAB om levererans av engångs e-cigaretter. Norse Impact utökar nu sin redan mycket goda närvaro på den svenska detaljhandelsmarknaden. Överenskommelsen börjar gälla redan från Q2 2023. Marius Arnesen, VD för Norse Impact, kommenterar om huvudskälen: ”Vi började med e-cigaretter och alternativ till…

Norse Impact AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023
Norse Impact AB handlingar inför årsstämma
Kallelse till årsstämma i Norse Impact AB (publ)
Rättelse angående: Norse Impact avbryter planerat Joint Venture-samarbetet med GL2 LLC
Norse Impact avbryter planerat Joint Venture-samarbetet med GL2 LLC
Norse Impact AB: Årsstämman 2023 flyttas fram till 14 juni
Norse Impact AB (publ): Rättelse angående dagens pressmeddelande med bokslutskommuniké för 2022:
Norse Impact AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022