Harm Reduction Group – Delårsrapport jan – juni 2023

Styret og administrerende direktør i Harm Reduction Group AB utsteder
herved delårsrapport for andre kvartal 2023.

Harm Reduction Group AB har i løpet av Q2 bygget for fremtiden

Harm Reduction Group, utvikler og selger produkter i "non-smoke" segmentet også
kalt Harm reduction, som er lovlige nikotinalternativer til tobakkssigaretter. Salget finner sted
gjennom egne butikker online og off-line under ledende merkevarer som Cigge Store, Norsevape,
Nordamp, Eurobrands. Salg skjer gjennom to forskjellige kanaler, business to business (B2B)
og business to consumer (B2C).

Oppsummering av gruppeperioden april – juni 2023

  • Nettoomsetning i perioden utgjorde 40 355 kSEK (43 940 kSEK)
  • Resultat EBITDA beløp seg til -1 280 kSEK (5 048 kSEK)
  • Driftsresultat etter goodwillavskrivninger -5 673 kSEK (- 123 kSEK)
  • Resultat per aksje etter utvanning -0,04

Sammendrag morselskap april – juni 2023

  • Nettoomsetningen i perioden utgjorde 0 000 SEK (400 000 SEK)
  • Driftsresultatet ble -1 818 kSEK (-1 040 kSEK)

Hendelser etter utløpet av rapporteringsperioden

  • Første bestilling fra Dagab
  • Åpning av butikk i Farsta Centrum

Les hele delrapporten her