Harm Reduction Group – Delårsrapport jan – juni 2023

Styrelsen och verkställande direktören för Harm Reduction Group AB avger
härmed delårsrapport för det andra kvartalet 2023.

Harm Reduction Group AB har under Q2 byggt inför framtiden

Harm Reduction Group, utvecklar och säljer produkter inom ”non-smoke” segmentet även
kallat Harm reduction, vilka är lagliga nikotinalterntiv till tobakscigaretter. Försäljningen sker
genom egna butiker online och off-line under ledande varumärke som Cigge Store, Norsevape,
Nordamp, Eurobrands. Försäljningen sker genom två olika kanaler, business to business (B2B)
och business to consumer (B2C).

Sammanfattning koncernen perioden april – juni 2023

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 40 355 kSEK (43 940 kSEK)
  • Resultat EBITDA uppgick till -1 280 kSEK (5 048 kSEK)
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar för goodwill -5 673 kSEK (- 123kSEK)
  • Resultat per aktie efter utspädning -0,04

Sammanfattning moderbolaget april – juni 2023

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 kSEK (400 kSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 818 kSEK (-1 040 kSEK)

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Första order från Dagab
  • Öppning av butik i Farsta Centrum

Läs hela delårsrapporten här