Harm Reduction Group AB är vinnare av utmärkelsen ”årets samarbete 2023” från Preem

Harm Reduction Group AB (publ) (”Harm Reduction Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget vunnit utmärkelsen ”årets samarbete 2023” från Preem i klassen leverantörer. Marius Arnesen VD på Harm Reduction Group, om utmärkelsen: – Det är med stor stolthet vi tagit emot utmärkelsen ”årets samarbete 2023” från Preem. Det visar att teamwork och en väl…

Läs mer

Insiders har köpt ytterligare aktier i Harm Reduction Group AB

Harm Reduction Group AB (publ) (”Harm Reduction Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att två insiders, VD och en styrelseledamot, har köpt ytterligare aktier i Bolaget. Totalt rör det sig om cirka 1,2 miljoner aktier Den 8 september köpte Marius Arnesen, genom bolaget Tulmp 784 145 aktier i Harm Reduction Group, i vilket han är verkställande…

Läs mer

Harm Reduction Group – Delårsrapport jan – juni 2023

Styrelsen och verkställande direktören för Harm Reduction Group AB avger härmed delårsrapport för det andra kvartalet 2023. Harm Reduction Group AB har under Q2 byggt inför framtiden Harm Reduction Group, utvecklar och säljer produkter inom ”non-smoke” segmentet även kallat Harm reduction, vilka är lagliga nikotinalterntiv till tobakscigaretter. Försäljningen sker genom egna butiker online och off-line…

Läs mer

Harm Reduction Group lanserar ny hemsida.

Harm Reduction Group AB (publ) (”Harm Reduction Group” eller ”Bolaget”) har idag lanserat en ny hemsida. Med anledning av namnändringen från Norse Impact till Harm Reduction Group har bolaget tagit fram en ny hemsida – harmreductiongroup.com Marius Arnesen, VD för Harm Reduction Group, kommenterar: ”Det känns fantastiskt att äntligen få lansera vår nya hemsida. Med…

Läs mer

Norse Impact byter namn till Harm Reduction Group AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Norse Impact AB till Harm Reduction Group AB och Bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 7 juli 2023. Den 14 juni 2023 beslutades vid ordinarie bolagsstämma i Norse Impact AB att Bolaget ska byta namn till Harm Reduction Group AB. Namnändringen är per fredag den 30 juni 2023…

Läs mer

Norse Impacts VD svarar i en Q&A- session idag den 20 juni

Bolagets VD, Marius Arnesen genomför ikväll, den 20 juni klockan 21:00, en Q&Asession som är öppen för alla. Nedan återfinns information om länk och inloggning till eventet Microsoft Teams meeting Join on your computer, mobile app or room device Click here to join the meeting Meeting ID: 367 211 767 991 Passcode: Jb8rCZ Download Teams…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Norse Impact AB (publ)

Idag, den 14 juni 2023, hölls årsstämma i Norse Impact AB (publ) (”Norse Impact” eller ”Bolaget”). Årsstämman fattade beslut enligt följande. Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2022 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna…

Läs mer

Norse Impact har ingått en överenskommelse med DAGAB gällande distribution av engångs e-cigaretter.

Norse Impact AB (publ) (”Norse Impact” eller ”Bolaget”) har nått en överenskommelse med DAGAB om levererans av engångs e-cigaretter. Norse Impact utökar nu sin redan mycket goda närvaro på den svenska detaljhandelsmarknaden. Överenskommelsen börjar gälla redan från Q2 2023. Marius Arnesen, VD för Norse Impact, kommenterar om huvudskälen: ”Vi började med e-cigaretter och alternativ till…

Läs mer